Точно този надпис се показа на скала в река Елба в Чехия, когато нивото и това лято падна под обичайното.

И преди да помислим, че става дума за зловеща шега от страна на шантав ум, разбираме, че надписът е на няколко века. И не е единствен.

Няколко подобни зловещи послания-предупреждения са разположени по поречието на Елба в северна Чехия близо границата с Германия. Известни са като "камъните на глада".

Снимка 383163

Източник: Norbert Kaiser/Wikimedia Commons

Някои от тях датират още от Средновековието, а целта им е не да проклинат, а да напомнят на населението, че ако водата в реката падне до такова ниво, трябва да се погрижат за посевите си, за да не останат без храна.

Някои от надписите напомнят да напоим реколтата, други - за дати на предишни суши, най-ранната от които е 1417 г.

Смята се, че "камъните на глада" са най-старият хидроложки монумент в Европа. Много от тях са видими по половин година след построяването на язовир на реката. Засушаването в последните няколко години в тази част на континента е причина цели 12 подобни монумента да излязат на повърхността.