Родителите казват "не" много често. Рефлексен отговор, често и инстинктивен. За едно дете, което я чува твърде често, тази дума има трайно въздействие.

Според детската психоложка Лора Маркъм, автор на книгата Peaceful Parent, Happy Kids и основател на уебсайта Aha!, родителите трябва да намерят баланса в използването на думичката "не". Тя помага да се определят граници, които подпомагат развитието на децата - емоционално, физическо и психическо.

Снимка 348881

Източник: iStock

Като се опира на опита си, доктор Маркъм споделя, че има шест пъти, в които родителите винаги трябва да кажат "не" на детето си.

Когато нараняват другите
Понякога децата не осъзнават дали нараняват животинче или дете, с което си играят, но ако го правят, на всяка цена трябва да им обясним, че не се прави така.

Когато унищожават лично имущество
Личната собственост трябва да бъде зачитана и е хубаво да научим детето, че не може да чупи и съсипва нещо, което не е негово.

Снимка 348880

Източник: iStock

Когато се събличат на публично място
В нашето общество да си гол на публично място след определена възраст не е добре прието. Четири-пет години е един приемливият лимит. Телата са чудесни - те са красиви, силни и привлекателни, но някои части от тях трябва да си останат лични и да не се споделят с всички.

Когато се държат лошо в ресторант
Ако децата не могат да следват правилата на мястото, в което се намират (като ресторант например), не бива да ги водим с нас. Другите гости имат право на тиха вечеря, така че ако децата се държат зле, родителите трябва твърдо да им кажат да спрат или просто да не ги водят на въпросното място.

Снимка 348879

Източник: iStock

В самолета
Авиокомпаниите имат определени правила и разпоредби, които трябва да бъдат спазвани, независимо от възрастта. На децата трябва да се обясни, че не може да си играят с масичката, седалката или вещите на човека до или пред нас, когото не познаваме и който най-вероятно притесняваме.

При комуникация с непознати
Нужно е да обясним на децата, че те никога и при никакви обстоятелства не бива да отиват при човек, когото не познават. Не трябва и да тръгват нанякъде с възрастен, за когото родителите не са им е дали изричното разрешение, пише Independent.