Предвид древните катакомби, пък дори и съвременното метро - хората винаги са прекарвали някакъв период от време под земята. Но дали някога са живели под повърхността цели човешки общества?

Това се е случвало - по време на извънредни ситуации като войни, когато хората не са имали друга възможност. През последните десетилетия обаче схващанията за това започнаха да се променят.

Tecla, Марио Кучинела и първите екологични и устойчиви 3D принтирани къщи в Италия

Къщите на бъдещето са от пръст

Древни и модерни технологии

"Ние не принадлежим към подземия свят. Биологично, физиологично, телата ни просто не са проектирани за живот под земята", смята Уил Хънт, автор на книгата Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet, издадена през 2019 г. "И все пак има моменти, в които сме се оттегляли там."

"Исторически погледанто хората са живели под повърхността по различни причини. Ако не е имало материали, с които да построят къщи, те са копаели подземни жилища", казва още Хънт пред Live Science. "На места с екстремен климат хората са слизали под земята през лятото, за да се охлаждат, и през зимата, за да се стоплят. Подземните жилища са били и безопасно място за скриване от врагове."

И дава за пример подземните градове в Кападокия, днешна Турция, които се приемат като "архитектурно чудо". Цел им е била обществата да се предпазват от врагове и нашественици. Един от най-големите от тях е Деринкую, с дълбочина около 60 м, който датира от VIII-VII в. пр.Хр. и се смята, че в него са могли да се приютяват около 20 000 души.

Не всички подземни жилища обаче са били сложно устроени като тези в Кападокия. Някои хора са обитавали естествени или изкуствени пещери. Изградени пещери могат да бъдат открити навсякъде, където има подходящи геоложки условия, като например каменни хълмове, направени от туф - мека вулканична скала, в която лесно се копае. И дори в съвременна Австралия, в град Кубер Педи, около половината от населението живее в "землянки" или дупки, издълбани в стените на хълмове.

И тъй като все повече хора в днешно време избират да живеят в градовете, все повече се обмислят възможностите за жилища под земята. "Технологията, необходима за това, дори вече е налице", казва Юн Хи Лий, доцент по психология в университета в Нотингам, която изучава възможностите за пребиваването под земята.

"Все още няма доказателства, че престоят под земята предизвиква негативни психологически ефекти, стига осветлението, размерът на стаята, височината на тавана и други физически характеристики на обстановката да съответстват на тези на земята", уточнява Лий.

Психологът смята, че в бъдеще хората ще започнат да приемат подземния живот като нещо нормално. Вдъхновени от местата, които проправят пътя, като RÉSO, подземен град в Монреал, Канада, който е дълъг повече от 20 мили и включва търговски центрове, офиси, хотели и училища.

"Реално погледнато, скоро ще влезем под земята. В рамките на поне 30 години ще има повече подземни работни среди и места за забавление", каза още Лий. "Това е бъдещето. Не е просто идея."