Би било лесно да се предположи, че в зоната, облъчена от ядрената катастрофа в Чернобил през 1986 г., остава малко живот. Въпреки това, въпреки шансовете, някои видове са се адаптирали - включително източните дървесни жаби. Как са успели да го направят? Изследователите смятат, че отговорът може да се сведе до бързо развиване на различен цвят на кожата.

Кучетата, Чернобил и приятелството между четириногите, и пазачите на старата атомна електроцентрала

Трогателната история на изоставените кучета на Чернобил

Как се създава приятелство в това пропито от радиация място

Източните дървесни жаби (Hyla orientalis) обикновено са яркозелени, но през 2016 г. екип от изследователи, работещи в Чернобил, се натъкват на няколко жаби с черна кожа. По-късно те се връщат, за да изследват популацията в детайли, като прекарват три години в изследване на над 200 мъжки жаби, уловени от езера от и извън Чернобилската забранена зона в Северна Украйна.

Екипът открива, че тези жаби, открити в забранената зона, "имат забележително по-тъмен цвят на кожата на гърба си от жабите извън зоната". Защо кожата им е по-тъмна? За да ги предпази от радиация, предполагат изследователите.

Снимка 654581

Източник: iStock

Жабите с по-тъмна кожа имат повече от група пигменти, наречени меланин - повече меланин води до по-тъмна кожа и коса, но също така може да предпази от радиация, включително йонизиращия вид, открит в Чернобил.

"Известно е, че тъмното оцветяване предпазва от различни източници на радиация чрез неутрализиране на свободните радикали и намаляване на увреждането на ДНК, и по-специално меланиновата пигментация е предложена като буферен механизъм срещу йонизиращо лъчение", пишат изследователите в своята статия от 2022 г.

Чернобил - най-големият експеримент в Европа за възстановяване на дивата природа

Чернобил - най-големият експеримент в Европа за възстановяване на дивата природа

Как се справят животните изложени на радиация години наред

Цветът на кожата на жабите е най-тъмен в зоните, които са най-близо до взрива и където радиацията е висока по време на бедствието - сегашните нейни нива изглежда не оказват влияние. С други думи, това е бърза еволюция в действие, която се предава на следващото потомство.

Снимка 654580

Източник: iStock

Женските източни дървесни жаби започват да се размножават, когато са на около две или три години. Близо 40 години са изминали от катастрофата в Чернобил, което се равнява на около 10 до 15 поколения жаби към момента на изследването. Така че, когато се казва, че този еволюционен процес е бърз, наистина означава бърз.

Изследователите се надяват, че бъдещите проучвания ще помогнат за разплитането на генетичните механизми зад по-тъмното оцветяване на чернобилските дървесни жаби, както и за установяване на други възможни последици от дългосрочното излагане на дивата природа на йонизираща радиация, пише IFL Science.

Мутиралите вълци на Чернобил

Мутиралите вълци на Чернобил

Вълците имат променена имунна система, подобно на пациенти с рак, подложени на лъчева терапия

Засега ни остава да се дивим на оцеляването на дървесните жаби от Чернобил, както и на всички останали същества, които са успели да виреят в Забранената зона.