През последните няколко дни Столицата и други градове в страната са обвити в гъст смог и всеки от нас в различна степен преживява негативните последствия от това.

Вече може да проследим състоянието на въздуха над София в реално време в страницата на проекта "AirBG.info", който представлява независима национална мрежа от станции за измерване на атмосферните условия и фините прахови частици и извършва повече от 100 000 замервания дневно на територията на столицата.

Смогът над населените места може да се различава по състав в зависимост от това дали източникът му е предимно изгарянето на въглища, дърва и газ, или се дължи на промишлеността и транспорта.

Снимка 332951

Източник: iStock

Значение за състава му има и сезонът. Например през горещите и слънчеви дни преобладава т.нар. фотохимически смог, който се образува при взаимодействието между слънчевите лъчи и замърсителите с индустриален или транспортен произход.

Взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични съединения под влияние на високите температури и слънчевата светлина води до образуването на озон в приземния слой на атмосферата, който може да предизвика възпаление на дихателната система, намаляване на функционалността на белия дроб и потискане на имунната система.

Снимка 456529

Източник: iStock

Освен озона, характерен за летните месеци, смогът е наситен още с азотен и серен диоксид, въглероден оксид и фини прахови частици. Всички тези вещества са особено опасни за по-възрастните хора, децата и страдащите от астма или други заболявания на дихателната система, като предизвикват възпаления, дразнене на очите и носа, както и изсушаване на лигавицата на носа и гърлото, което понижава способността на организма да се защитава от вирусни или бактериални инфекции.

Особено опасни са фините прахови частици, като вредата, която нанасят зависи от техния размер, химичен състав и от веществата, които са полепнали по тях, в това число мутагени, ДНК-модулатори и др. Основните източници на прах са промишлеността, транспортът (включително частици от износването на гуми, катализатори и др.), енергетиката и битовото отопление, а метеорологичните условия през зимата често пречат на разсейването на частиците и те дълго се задържат в атмосферата около източника си.

Снимка 332952

Източник: iStock

Колкото по-малък е размерът на праховите частици, толкова по-опасни стават те, тъй като горните пътища на дихателната система не успяват да ги филтрират и те навлизат дълбоко в белия дроб, достигайки дори до най-фините му отдели - алвеолите, откъдето могат да бъдат отстранени много бавно и трудно.

Учените изследват въпроса за преминаването на ултрафините прахови частици в кръвта и дори навлизането им в мозъка с всички последствия от това.

Замърсяването, врабчетата, градските птици и как им влияе мръсният въздух

Защо изчезват врабчетата

Как градът убива пернатите си обитатели

Докато чакаме отговорните институции да вземат мерки, единственият начин, по който можем да се предпазим, е да намалим престоя си на открито... или да носим противогаз.