Колкото и невероятно да ни изглежда все още, летящите коли изглеждат като неизменна част от бъдещето на света.

Достатъчно красноречиво свидетелство за това са множеството прототипи на летящи коли, които виждаме в последно време, както и наскоро подписаното партньорство между гигантите Boeing и Porsche.

Двете компании, безспорни лидери в индустриите си, обединяват усилия, за да създадат "премиум" летяща кола, която ще видим най-рано през 2025 г.

Думата в кавичките е от важно значение, защото тук става въпрос не просто за какво да е въздухоплаващо возило, а за модел, който ще бъде предлаган на най-богатите на планетата.

Flyer - първата летяща кола

Първата летяща кола е факт

В бъдещето сме, дами и господа

Нещо повече - партньорството на Boeing и Porsche включва това двете компании съвместно да разработят идеи и концепции за това как изобщо трябва да изглежда въздушната мобилност в градска среда.