Световният глад може да се превърне в следващият огромен негативен ефект на пандемията от коронавирус, предупреждава Глобалният доклад за продоволствените кризи на Организацията на ООН за прехрана и земеделие, Световната програма за храните и 14 други организации.

Коронавирусът и в кой ден от седмицата е най-добре да пазаруваме

В кой ден от седмицата е най-опасно да пазаруваме

По време на пандемия всичко е от значение

Според доклада кризата, породена от коронавируса, ще тласне повече от четвърт милиард души до ръба на глада, освен ако не се предприемат бързи действия за осигуряване на храна и хуманитарна помощ за най-рисковите региони, предупреждават от ООН.

Организацията на обединените нации публикува предупреждение, че в условията на пандемията от коронавируса COVID-19 в съчетание с регионални военни конфликти и икономическа нестабилност над света надвисва опасност от глад с "библейски размери".

Прогнозира се, че около 265 милиона души по света ще бъдат изправени пред сериозен проблем с храните до края на тази година. Това е почти двойно повече на фона на 130 милиона от миналата година, за които се смяташе, че страдат от тежък недостиг на храна.

Снимка 476707

Източник: iStock

От тези 130 милиона души по-голямата част (77 милиона) са били в страни, засегнати от конфликти, 34 милиона са били засегнати от климатичната криза, а 24 милиона - в райони, в които е имало икономическа криза.

Докладът подкрепя предупрежденията, че светът може да се изправи пред повторение на повишаването на цените на храните, каквото имаше през 2007-2008 г., което предизвика широко политически катаклизми, въздействията от които все още се усещат в Средния Изток, Азия и Латинска Америка.

Експертите също така предупреждават, че недостигът на работна ръка, тъй като хората се разболяват, може да натовари допълнително производството на храни. Предпазните мерки, които се взимат, ще доведат до увеличаване на цените на храните, а нарастващата безработица ще намали покупателната способност на хората, което доведе до повече глад по света, пишат от The Guardian.

Снимка 476709

Източник: iStock

Някои от най-бедните нации в страни като Африка, Азия и Южна Америка ще се сблъскат с мъчителна борба между спасяването на живот или поминък, или в най-лошия случай, спасяването на хора от коронавируса, застрашени обаче да умрат от глад, предупреждават експертите.

Коронавирусът, концертите, фестивалите и кога се предвижда да се възобновят според здравните експерти

Кога ще можем да посещаваме пак концерти

Прогнозите не са обнадеждаващи