Изменението на климата е заплаха за оцеляването на полярните мечки. Сега пред тях има ново смъртоносно предизвикателство: птичият грип. Наскоро беше потвърдено, че полярна мечка от северна Аляска е починала от болестта. Настоящият щам на грип H5N1 е засегнал много по-широк кръг от видове, отколкото всеки регистриран досега. Това включва няколко вида бозайници, като лисици, видри, норки, морски лъвове и тюлени (включително за първи път тюлени в Антарктика). Открити са случаи и при хора.

Чърчил, Канада - “столицата на полярните мечки” и как живеят там животните

Как живеят полярните мечки в своята "столица"

Ето къде можем да ги наблюдаме отблизо

Въпреки това, докато някои случаи при бозайници са били свързани с голям брой смъртни случаи, малкото при хора досега са показали само леки симптоми или са били асимптоматични. И така, защо има такива разлики между видовете и какви са последиците от смъртта на тази полярна мечка за по-широката популация от полярни мечки, както и за други големи бозайници и хора?

Грипните вируси са силно адаптивни. Техният сравнително прост генетичен код се променя не само на случаен принцип чрез мутация като при живите организми, но и чрез пренареждане. Това е мястото, където тясно свързани вируси, които заразяват една и съща клетка гостоприемник, обменят генетичен материал, за да произведат нови геноми. Това може да доведе до по-голяма адаптация за инвазия, оцеляване и репликация в този вид гостоприемник.

Снимка 649582

Източник: iStock

Вероятно това е начинът, по който настоящият щам H5N1 е засегнал такова разнообразие от видове птици, с опустошителни ефекти за някои популации. Обикновено голям брой смъртни случаи, свързани с дадено заболяване, се считат за причинени от разпространението на заболяване между индивиди в популацията. Необходими са обаче много специфични генетични промени, за да може вирусите на птичия грип да се адаптират към приемниците бозайници. Тези промени все още не са открити в настоящия щам на H5N1.

Въпреки че не може да се изключи предаване от индивид на индивид за някои видове бозайници, които са били засегнати от H5N1, не трябва да се отхвърля и вертикалното предаване - чрез консумация.

Ако погледнем списъка на бозайниците, които са били заразени от настоящия щам H5N1, виждаме месоядни животни. Много голям брой от някои видове морски птици са умрели бързо от H5N1. Вероятността тюлен или полярна мечка да намерят и изядат поне един труп на заразена птица в арктическа колония, изглежда доста голяма.

Снимка 649581

Източник: iStock

Лесно е да си представим група тюлени, които намират колония от морски птици, страдащи от епидемия от H5N1, да поглъщат техните трупове. При тези обстоятелства всеки тюлен вероятно ще погълне и вдиша огромен вирусен товар. Тези масивни вирусни натоварвания може да са надхвърлили възможностите на имунната система на тюлените, което е довело до бърза инфекция и смърт, без инфекцията да се предава между тюлените.

Дали полярната мечка се е натъкнала на голям брой мъртви морски птици, един или повече заразени тюлени, яли мъртви морски птици, или някакъв друг източник на вируса, остава неизвестен въпрос. Отговорът може да бъде открит чрез тестване и сравнение с вируси, открити във видове, които обитават подобен природен район. Този подход се използва за проследяване на разпространението на H5N1 между диви животни и домашни птици в Обединеното кралство.

Свалбард - мястото, където има повече полярни мечки, отколкото хора

Мястото, където има повече полярни мечки, отколкото хора

Там се намира и един от най-важните складове за генетични култури в света

Голяма част от това остава хипотетично - засега. Последствията от смъртта на полярната мечка за популациите на вида и за други големи бозайници не могат да бъдат предвидени с голяма степен на сигурност. Но ако генетичното изследване разкрие, че H5N1 на полярната мечка остава слабо адаптиран към приемниците бозайници, можем да очакваме малко други случаи при полярните мечки, пише Science Alert.