Делфините отдавна са определяни като един от най-умните животни и най-близки по интелект до хората. Основната причина е, че и те са социални. Имат и поведение, което демонстрира ангажираност към групата, от която са част.

Огромните бозайници имат сложен език, с който комуникират помежду си. Освен това, изпълняват редица команди. А мозъкът им продължава да бъде загадка за учените.

Според ново изследване, делфините имат поведение и комуникация помежду си, която доскоро се смяташе за присъща само на хората. 

Снимка 473960

Източник: iStock

Учените са установили, че мъжките синхронизират звуците, които издават, докато се движат наравно един с друг. Така те работят като екип.

Подобно поведение се среща и при други животни, като например мъжките светулки, които могат да светят в един ритъм. При тях обаче това се смята за проява на съперничество за женските, а не на отборна работа, пише Guardian.

Но само хората и делфините могат да показват физически синхрон, докато си сътрудничат. Той се изразява както в имитиране на действия, така и на звуци.

Делфините, интелектът им и как комуникират помежду си бозайниците

Отличниците на океана

Колко точно са умни делфините

И така делфините отново изпъкват пред останалите представители на животинския свят с интелект, който много се доближава до човешкия. При тях, както и при нас, синхронизирането на действията е свързано със създаване на връзка между индивидите