Пандемията доведе до най-високия ръст в броя на интернет потребителите по света, като от 2019 г. насам броят им се е увеличил от 4.1 млрд. до 4.9 млрд.

Най-бързият интернет в света и коя страна успя да достигне скорост от 319Tbps

Страната, която счупи рекорда за най-бърз интернет

319 Tbps през оптичен кабел

Това са официални данни на ООН и Международния телекомуникационен съюз (МТС), но все пак трябва да се запитаме какво правят (и как си проверяват инстаграма) останалите около три милиарда души, които все още са извън мрежата. 

Според МТС броят на тези хора гравитира около 2.9 милиарда или 37% от световното население, а 96% от тях живеят в развиващи се икономики. 

Снимка 556322

Източник: iStock

Три четвърти от хората, живеещи в 46 от най-слабо развитите страни, никога не са се докосвали до чудото на интернет, но планът на ООН е “никой да не остава назад”. 

Младите, мъжете и хората, живеещи в градове, са най-възприемчиви към интернет, но има ясно изразено полово разделение в това отношение в най-бедните страни. 

Снимка 556320

Източник: iStock

От МТС казват, че основни двигатели на дигитализирането на тези общества са нуждата от дистанционно обучение и интернет банкирането, но не споделя пред The Guardian прогнози за реализирането на пълната дигитализация на света. 

SpaceX, Starlink и с какво е различна новата чиния за интернет

С какво е различна новата чиния на SpaceX и Starlink

В името на печалбите

Крайната бедност, липсата на електроенергия, а и на електронни устройства се определят от МТС като едни от най-големите предизвикателства пред дигиталната инициатива.