Средната соленост на водата в Световния океан е около 35 части на хиляда или с други думи - 3,5% от теглото на цялата океанска вода се пада на разтворените в нея соли. Според някои изчисления, това би означавало, че ако можехме да извадим тази сол на сушата и да я разпределим равномерно, то върху земята щеше да се образува слой с дебелина колкото 40-етажна сграда.

Но защо в морето има толкова много сол - откъде идва и защо не си отива?

Дъждовната вода не е с неутрално pH. Тя е леко киселинна, поради наличието на въглероден диоксид в атмосферата. При дъжд тази киселинност спомага за разрушаването на скалите, а водата повлича със себе си соли от тях. Те попадат в реките, в от тях - в морето или океана. Така се образува непрестанен поток на соли към "голямата вода".

Снимка 438387

Източник: iStock

Пример за този процес са Голямото солено езеро в САЩ и Мъртво море (което също е езеро). Те са 10 пъти по-солени от океана, въпреки че дори нямат връзка с него. И именно на това се дължи солеността им - реките вливат в тях незабележимите на пръв поглед количества соли, но тези две езера не се оттичат и водата остава в тях. Единственият ѝ изход е изпарението, но при този процес солите остават в езерото, а се изпарява сладка вода. А това води до още по-голяма концентрация на солите в тези езера.

Снимка 438386

Източник: iStock

През последните години беше установено, че не само реките носят соли към океана. На различни места по дъното му има отвори, от които извира гореща вода, носеща соли от скалите, съставящи самата земна кора, разположена под океана.

Въпреки всичко това, солеността на Световния океан е достигнала равновесие и водите му не стават все по-солени. Причината - едновременно с процеса на приток на соли към водите му, тече и бърз процес на преобразуване на други соли в минерали по морското дъно, тъй като солената вода взаимодейства със скалите двупосочно.