Настоящата изложба „Орехотрошачка" представя пластики с по-кавалетен характер, които външно са обединени от материала, от който са създадени - чугуна. Според автора вкусът към този материал е направил много за артистичната му свобода и творчески образ. Природата на чугуна, спецификата на неговата обработка и традициите в най-широкото му използване подчертават усещането за предметност на скулптурата като едно от най-важните и качества.

Скулптурата като предмет, който провокира да бъде не само съзерцаван, но и докосван, усещан тактилно, реално използван и то не само в ритуален, но и в чисто битов план. Това е основната концепция на изложбата, чието заглавие носи името на една от работите - „Орехотрошачка". Звучи като леко заиграване с музикалната класика и намигане на автора, че скулпурата може не само да се използва, но и чува.

„Със скулптурата можеш да разровиш жарта, да счупиш орех или да съхраниш тайните и праха си. Все пак това не са чисти предмети, както не са чисти предмети спомените и тайните („Кутия за спомени", „Кутия за тайни"). С намека за предметност съм по-ясен и по-естествен в мислите си за хората и човешкото." - казва авторът.

И в тази си изложба Стефан Лютаков остава верен на знаковостта, синтетичността и пластическото им разиграване в пространството. Отново се повтарят вариациите на любимите му природни образи и животни (риба, кон, цвете) - носталгичен и поетичен елемент и деликатното усещане за движението като емоция на духа („Море"). Индивидуалистичен и хуманен, провокативен и съзерцателен Стефан Лютаков винаги остава верен на свободата да бъде творец.