Със сигурност, в метрото често виждаме човек с книга в скута. Но, отново със сигурност, по-честа е гледката на някой, взрял се в екрана на смартфона си. Факт, хората все по-малко четат книги - защото изискват повече усилия, повече съсредоточаване и повече време.

Ако обаче спазваме следните прости правила, ще успяваме да получим повече информация, отколкото сме предполагали.

Четене с цел

Много по-вероятно е да усвоим повече информация от книга, която по някакъв начин отразява житейската ситуация, в която се намираме в момента. Стартираме собствен бизнес? Тогава наръчниците по темата ще са ни най-полезни? Минаваме през развод? Може би книга по популярна психология или пък някой роман със сходна тематика ще ни е от полза. Учим нов език? Която и да е книга на него ще ни помогне в задачата.

Прочетеното - в употреба

Хубаво е да си поставим за цел да говорим за книгата, която четем, възможно по-често. Когато споделяме с приятели и близки прочетеното, то се затвърждава в главата ни.

Снимка 351037

Източник: iStock

Доброто старо подчертаване (водене и на бележки)

Много по-лесно е да си припомним нещо от току-що прочетена книга, ако я отворим и открием маркираните пасажи. Могат да ни помогнат и лепящи се листчета, на които да отбелязваме защо даден абзац е важен и с какво го свързваме.

Визуализирай това

Да предположим, че четем книга за това как да подобрим комуникацията си с хората. Много по-ползотворно ще е да си представяме как бихме постъпили в конкретни ситуации и как бихме приложили прочетеното. Така ще е много по-лесно да го направим и в действителност по-късно - няма смисъл да четем книга, ако няма по какъв начин да приложим наученото от нея.