За първи път в 18-годишната си историята Facebook отчита загуба на дневни потребители, която макар и минимална доведе до спад от 20% в стойността на акциите на компанията-майка Meta. 

Apple, YouTube, Facebook и колко милиарда загубиха някои компании заради новите защити в iPhone


Колко милиарда загубиха YouTube и Facebook заради Apple

iPhone не може да бъде следен по този начин

В последното тримесечие на 2021 г. ежедневните потребители на социалната мрежа са спаднали от 1.93 млрд. на 1.929 млрд., но все пак са нараснали с около 5% спрямо същия период от предходната година. 

Компанията също така не е успяла да спази прогнозата на инвеститорите за 2.95 млрд. месечни потребители и регистрира бройка от 2.91 млрд.    

Снимка 562152

Източник: iStock

При публикуването на доклада за тримесечието Meta загуби около 200 млрд. долара от стойността си, въпреки че е успяла да увеличи нетната си печалба спрямо 2020 г. с около 10 млрд. долара и вече възлиза на 39.37 млрд долара. . 

Причините за отлива в бизнеса на Facebook са разностранни, като за основни такива се спрягат множеството скандали около компанията, разпространението на фалшиви новини и ограничената способност на компанията да таргетира реклами към потребители на iPhone. 

Припомняме, че Apple и Facebook влязоха в горещи дебати, след като Apple позволи на потребителите си да ограничават как и кои приложения следят поведението им в мрежата.

Снимка 554841

Източник: iStock

Загубите за Facebook от нововъведението на Apple се равняват на около 10 млрд. долара.     

Meta (Facebook) и патентът за механично око

Механичното око на Meta (Facebook)

Ерата на роботите и изкуствения интелект

Важното за Meta в случая е, че все пак е успяла да увеличи колективния брой месечни потребители, които ползват някое от приложенията й, най-големи сред които са Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp.