Учени от Лондон публикуваха днес (6 декември) резултатите от изследване върху влиянието на мръсния въздух върху развитието на ембриона в утробата на майката. То показва непосредствена връзка между нездравословното развитие на детето и въздуха, който майката диша.

Според резултатите замърсеният въздух е в основата на това да има повишение в раждаемостта на деца с по-ниско от нормалното (2.5 кг) тегло и оказва силно негативно влияние върху развитието на детския организъм през първите месеци.

Мръсният въздух е предпоставка и за хронични белодробни заболявания, които децата придобиват още преди раждане, както и за абнормално мозъчно развитие.

Според изчисления на Световната здравна организация 90% от всички деца в света са изложени на въздух, по-мръсен от допустимите стандарти. UNICEF също така съобщава, че над 17 милиона новородени деца дишат въздух, който е до шест пъти по-токсичен от това, което би се счело вредно за организма им.

Учените съветват младите родители да ползват въздухопречистватели в домовете си, за да сведат количествата вредни частици във въздуха до минимум, а бременните майки - да избягват централните части на градовете и местата с натоварен трафик.