ПОВЕЧЕ ЗА КНИГАТА

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Протегнах се колкото можах в тясната кола. Бях напълно изтощен и даже се питах откъде Ин намираше сили, за да кара. Знаех, че бяхме успели да се измъкнем само с късмет. Както Ин предположи, китайските войници действаха доста неорганизирано и не особено заинтересовано при това претърсване. Бяха оставили една-единствена стража до камионетката на холандската двойка, докато останалите едва-едва претърсваха в другата посока, без изобщо да забележат нашия джип. Ин бе успял да го запали, без да вдигне много шум, и да премине покрай тях незабелязано, след което ме взе край брега на реката.

В момента Ин продължаваше да кара с угасени фарове, като съсредоточено гледаше през стъклото, за да наблюдава тъмния път.

След малко се обърна към мен.

- Младият холандец, с когото се видя, не ти ли каза нищо?

- Точно така, нищо не ми каза - отвърнах аз. - Беше прекалено уплашен и избяга.

Ин клатеше глава.

- Моя е грешката. Ако само ти бях казал за следващото молитвено проникновение,

Третото, щеше да постигнеш по-голям резултат и да успееш да получиш информация.

Тъкмо бях готов да му задам въпрос за това какво има предвид, когато той ми махна да замълча и да слушам.

- Спомни си онова, което вече знаеш - инструктира ме той. - Ти вече имаш опит от Първото проникновение: знаеш как човек се свързва с енергията и я оставя да премине през него, след което си създава визуална представа, че тя оформя едно енергийно поле, което върви пред човека, където и да отиде той. Второто проникновение, както вече ти обясних, е настройване на енергийното поле по такъв начин, че то да направи хода на живота по-интензивен. Това става, като бъдеш винаги буден и в очакване.

Третото проникновение представлява такова настройване на собственото ти молитвено поле, че то да повлияе върху вибрационните нива и да повиши енергията на другите хора. Когато твоето молитвено поле достигне други хора по този начин, те чувстват прилив на духовна енергия, прозрение, яснота и интуиция и в такива случаи е много по-вероятно да ти дадат вярна информация.

Аз съвсем точно разбирах онова, което иска да ми каже Ин. Под ръководството на Уил и Санчес в Перу бях се научил да изпращам енергия на другите хора като нов етически подход спрямо останалите. Сега Ин даваше още повече пояснения за това как ефикасно да се извършва това.

- Зная какво имаш предвид - казах аз. - Установил съм, че има едно изражение на висшето аз, което може да се открие в лицето на всеки човек. Ако се обърнем към това висше аз, към този израз, нашата енергия спомага съответният човек да се издигне до по-висше ниво на себесъзнание.

- Да - отвърна Ин, - но този ефект още повече се повишава, ако човек знае как да разгърне молитвеното си поле така, както се описва в легендите. Трябва да очакваме, че молитвеното ни поле може да се разгърне пред нас и да повиши вибрациите на другите хора от разстояние, дори и преди да сме достатъчно близо до тях, за да видим лицата им.

Аз го изгледах въпросително.

- Разгледай нещата ето така: ако правилно практикуваш Първото проникновение, енергията се влива в теб и ти започваш да гледаш на света, доближавайки се до неговата истинска същност - виждаш го пъстроцветен, вибриращ, красив като магическа гора или пъстроцветно пространство. Сега, когато практикуваш Третото проникновение, трябва съзнателно визуално да си представиш, че твоята енергия потича и се влива в полето на всеки наоколо ти, издигайки вибрациите на останалите хора, така че те да започнат да виждат света такъв, какъвто той е в действителност. Когато стане това, те могат да спрат и да доловят процесите на синхронност. След като сме настроили своите енергийни полета по такъв начин, по-лесно е да забележим израза на висшето аз на лицата на хората.

Той замълча и ме погледна така, сякаш някаква нова мисъл му бе хрумнала.

- Запомни също - продължи той, - че когато искаме да издигнем нивото на енергия на даден човек, можем да се сблъскаме с някои клопки, които трябва да се стремим да избягваме. Всяко лице представлява система от черти подобно... мастило върху попивателна хартия. В него човек може да види много неща. Може да види яростта на жесток баща, затвореност, предизвикана от негрижовна майка, или изражението на някой, който те е заплашвал. Това е проекция от миналото, възприятие, създадено от травмираща ситуация, която е хвърлила сянка върху онова, което очакваш от другите. Когато видиш човек, който дори и по най-незначителен начин ти напомня някой, който ти е причинил зло, тенденцията в теб е да очакваш, че и този човек ще действа по същия начин.

Този проблем е много важно да се разбере и трябва много внимателно да се наблюдава. Всички ние трябва да се издигнем над очакванията, налагани ни от минали преживявания, разбираш ли ме?

Аз кимнах, защото бях нетърпелив той да продължи.

- А сега помисли отново за онова, което ти се случи край хотела в Катманду. Трябва да разгледаме този момент по-отблизо. Нали каза, че онзи мъж край езерото е променил настроението на всички, когато е влязъл и седнал на масата?

Аз отново кимнах и се замислих за онова, което стана тогава. Наистина беше така. Мъжът сякаш внесе едно ново настроение край басейна, преди още да изрече и дума.

- Това е станало така, защото енергията му вече е била настроена да влияе върху енергийните полета на останалите и да ги зареди положително. Помисли как точно е изглеждало това.

Аз се загледах за малко настрани, опитвайки се да си припомня всичко станало. Накрая казах:

- Всички наоколо като че ли преминаха от състояние на раздразнителност и недоволство в състояние на съзнанието, което бе по-открито и склонно към диалог. Трудно е да обясня всичко това.

- Неговата енергия ви е открехнала към нещо ново - продължи Ин, - вместо да стоите закрепостени в страха и отчаянието или в каквото и да е друго негативно чувство.

Ин замълча за малко и ме изгледа отблизо.

- Разбира се, можело е да стане и друго - продължи той. - Ако онзи човек не е бил достатъчно силен, енергията му не е била достатъчно силна в момента, в който е влязъл в околността на басейна, той е можел да възприеме ниското енергийно състояние на всички останали и неговата собствена енергия да се понижи. Точно това е станало с теб, когато ти си се срещнал с младия холандец. Той е бил уплашен и неговият страх ти е въздействал. Ти си позволил неговото настроение да вземе надмощие.

Както виждаш, енергийните полета на всички нас се смесват и по-силните вземат надмощие. Това е неосъзнатата динамика, която характеризира човешкия свят. Състоянието на нашата енергия, доминиращите очаквания, които имаме, независимо какви са, се излъчват и влияят върху настроението и отношенията на всички останали. Нивото на осъзнаване сред хората и всички очаквания, свързани с това ниво на осъзнаване, са неща, които се предават от човек на човек.

Този факт обяснява големите загадки на поведението на тълпата. Обяснява защо почтени хора под влияние на неколцина, които са обхванати от огромен страх или ярост, могат да бъдат въвлечени в линчувания, бунтове или други окаяни действия. Това също така обяснява защо хипнозата може да въздейства и защо филмите, телевизията имат такова огромно влияние върху хората със слаба воля. Молитвеното поле на всеки човек на земята се съчетава с полетата на всички останали и създава всички норми и групови връзки и национални модели на мислене, както и етнически вражди, които наблюдаваме.

Ин се усмихна.

- Културата е въздействаща. Достатъчно е да посетиш някоя чужда страна и ще видиш, че хората не само мислят различно, но и чувстват различно, имат различни настроения и различен мироглед.

Това е реалността, която трябва да разберем и овладеем. Трябва да помним съзнателно да прилагаме Третото проникновение. Когато сме в определени отношения с хората и открием, че се влияем от тяхното настроение или че ни завладяват техните очаквания, ние трябва да се отдръпнем, да се изпълним отново с енергия и съвсем съзнателно да излъчваме положителна енергия, докато настроението се повдигне. Ако ти бе успял да направиш това по отношение на младия холандец, може би щеше да разбереш нещо за Уил.

Останах много впечатлен от думите му. Както изглежда, Ин беше овладял много добре тази информация.

- Ин, ти си цял учен - казах аз.

Той престана да се усмихва.

- Съществува разлика между това да знаеш как действа енергията - отвърна той - и да можеш да приложиш знанието си на практика.

 

Откъсът се публикува със съдействието на ИК БАРД.

Книгата можете да закупите оттук.