За четвърти път в осемнайсетгодишната си история академия "Аскеер" присъжда наградата "Аскеер" в категорията "Съвременна българска драматургия".                      

Трите пиеси, които ще си оспорват първото място, са:

- "Стриндберг в Дамаск" от Георги Тенев и Иван Добчев /поставена в театрална работилница „Сфумато", режисьор Иван Добчев/

- "Къщата на Съдията" от Димитър Динев /поставена в Бургтеатър - Виена, режисьори Никлаук Хелблинг/

- "Малка пиеса за детска стая" от Яна Борисова /поставена в Театър "199", режисьор Галин Стоев/

За „Аскеер 2008" се състезават пиеси, поставени за първи път на професионална сцена в периода от 1 април 2007 г. до 31 март 2008 г.

Тази година журито, изградено от известни културолози, режисьори, писатели-драматурзи и театроведи, обогати своя състав с трима нови членове за своята драматургична категория - режисьора проф. Иван Добчев, театроведа Красимира Филипова и културолога Федя Филкова.

Останалите членове са проф. Богдан Богданов, акад. Вера Мутафчиева, проф. Георги Каприев, доц. Георги Лозанов, проф. Ивайло Знеполски; драматурзите Боян Папазов, Георги Господинов, Емил Бонев, Иван Кулеков, Иван Теофилов, проф. Кирил Топалов, Панчо Панчев, Петър Маринков, Пламен Дойнов, Рада Москова, Стефан Цанев, Юрий Дачев; театроведите Димитър Чернев, доц. Калина Стефанова и Никола Вандов. В журито вече за трета година участват и режисьорите Димитър Гочев и Младен Киселов.

Членове на журито, които си оспорват наградата „Аскеер", не участват в гласуването.