Дори и все още да ни изглежда нереално, роботите неизбежно ще навлизат в живота на хората.

Sophia, Hanson Robotics, COVID-19 и кога роботите ще станат част от живота ни

Роботите идват

Вероятно само Уил Смит знае какво ни чака

Можем само да предполагаме как ще се развиват отношенията между хора и роботи, но първите изследвания по темата вече са факт.

Италиански учени проучват как влияе погледът на робот върху човек и приема ли го човешкият мозък като социално взаимодействие.

В експеримента са участвали 40 доброволци, които трябвало да играят на видеоигра и да решат дали да "шофират" направо към друг автомобил или да се отклонят, за да не се сблъскат. Срещу тях е стоял хуманоиден робот, а между рундовете играчите е трябвало да го гледат. Понякога той им връщал погледа, а понякога гледал настрани.

"Погледът е изключително важен социален сигнал, който използваме ежедневно за общуване. Въпросът беше дали погледът на робот задейства същите механизми в мозъка ни като човешкия", обяснява ръководителката на изследването Аньешка Виковска от Италианския технологичен институт в Генуа.

Роботите, Servi и каква е ролята на механизирания персонал в ресторант Roger

За хората, роботите и ресторантите

Още едно заведение, в което „работят“ роботи

Резултатите от поведенческите данни и информацията за неврална активност показали, че човешкият мозък обработва погледа на робот като социален сигнал и този сигнал влияе върху начина за взимане на решения, на стратегиите в играта, на реакциите. Взирането в очите на робота забавя решенията. Откритието е важно за използването на роботите в бъдеще, пише Reuters.