Пандемията сериозно ускори дигитализацията на редица индустрии и транспортът е една от тях.

 

5G в самолетите и Wi-Fi в автомобилите и автобусите скоро ще бъдат реалност на територията на Европейския съюз, след като Европейската комисия наскоро публикува плановете си за тяхната имплементация. 

По време на полет в ЕС пътниците ще имат пълен достъп до 5G и до по-стари поколения на безжичната мрежа и ще могат да ползват съвсем спокойно устройствата си, съобщава Комисията. 

Снимка 596938

Източник: iStock

Това ще се случи благодарение на нова инфраструктура от специални “пикоклетки” (pico-cells), които ще улавят 5G сигнал, идващ от наземните клетки, и ще го предават към устройствата на борда на самолета. 

Мрежата ще може да се ползва точно като на земята - за обаждания, съобщения, интернет и т.н.

В същото време Комисията взе решение да инструктира държавите членки да запазят честотите от 5GHz за Wi-Fi връзка за наземния транспорт. 

Снимка 596939

Източник: iStock

Органите на ЕС виждат инициативата като основа при развитието на автономните автомобили и метавселената като цяло. 

Комисията изисква от държавите членки да предоставят честотите за ползване от транспортната индустрия най-късно до 30 юни 2023 г.