Към момента един от най-големите източници на замърсяване на атмосферата с вредни газове е добивът и обработката на газ и нефт в Близкия изток. Но при експедиция през 2017 г., учени от Института по химия "Макс Планк" забелязали, че нивата на пропан и етан във въздуха над северно Червено море са 40 пъти по-високи от очакваното и започнали да търсят причината за това.

Те отчели ефекта на транспорта, селското стопанство, добива на енергия и въглеводороди и изгарянето на биомаса, но установили нещо неочаквано. Изглежда газовете се издигали от самото море, а не от крайбрежието и не от човешката дейност там.

Оказало се, че газовете изтичат в морето от подземни резервоари на газ и нефт, след което водните течения ги издигат до повърхността, където те се смесват с друг отровен газ, образуван от промишленото корабоплаване - азотният оксид.

Снимка 464441

Източник: iStock

В статията си, учените пишат, че така образуваните газове са изключително вредни за човешкото здраве. След две години на анализи, те достигнали до заключението, че източникът лежи на около два километра под повърхността на морето.

Учените изчислили, че по мащаб това замърсяване е сравнимо със замърсяването, което създават няколко от най-големите държави, които се занимават с добив на нефт, като Кувейт и Обединените арабски емирства.

Снимка 464442

Източник: iStock

Резултатът е образуването на огромни количества метан - един от най-опасните парникови газове.

Същевременно ситуацията се влошава, а причината е в азотния оксид от корабоплаването - Червено море се явява един от най-натоварените транспортни пътища в света. Ситуацията ще става още по-лоша, защото се очаква Червено море и Суецкият канал да стават все по-натоварени, а замърсяването - все по-голямо.