Животът ни отдавна е подчинен на технологиите и иновациите, и те са неизменна част от редица дейности, които извършваме. В последните години огромният напредък на индустрията доведе до почти пълното заместване на човешкия фактор с много сфери. И докато за някои това е притеснително, други гледат с интерес към бъдещето и това, което ни очаква в него.

Глобалният иновационен индекс за 2023 г. (GII) предоставя ценна информация за иновационната дейност в света и подчертава важността на инвестициите в наука и технологии за устойчиво развитие в несигурната икономическа обстановка. GII разширява традиционните измервания на иновациите. Този подход отчита по-широкия им спектър в съвременния свят.

В контекста на Целите на ООН за устойчиво развитие от 2019 година GII е признат от Общото събрание на ООН за еталон за измерване на иновациите. Изданието за 2023 г. за глобалния иновационен индекс (GII), публикуван от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), разкрива интересни иновационни тенденции по света на фона на несигурната икономическа обстановка.

Снимка 636408

Източник: iStock

Той е съставен от богат набор данни, като включва 80 индикатора от международни публични и частни източници. GII представя класацията на най-иновативните икономики в света за 2023 г., като включва общо 132 страни и идентифицира 100-те най-добри клъстера за научни и технологични иновации.

Ето как изглежда и топ 10:

  • 10. Република Корея
  • 9. Дания
  • 8. Германия
  • 7. Нидерландия
  • 6. Финландия
  • 5. Сингапур
  • 4. Великобритания
  • 3. САЩ
  • 2. Швеция
  • 1. Швейцария (Номер едно и за 2022 г.)

Що се отнася до България, тя попада в топ 50, като се нарежда на 38-мо място, веднага след Унгария, Малайзия и Латвия. През 2021 и 2022 г. родината ни е на 35-то място.

България заема най-високо място в категориите "Инфраструктура" (28-мо място), "Резултати от знания и технологии" и "Творчески резултати" (34-то), а се представя най-слабо в "Институции", "Човешки капитал и научни изследвания" (66-то място), "Пазарна сложност" (60-то място) и "Бизнес сложност" (42-ро място).