Общоизвестно е, че Хипократ е лекар, живял в Древна Гърция, на когото се приписва съставянето на етичен кодекс, наречен Хипократова клетва. Тя представлява обещание, което се е произнасяло от лекари, които, прочитайки текста, се съгласяват да спазват медицинската етика. И въпреки че оригиналната клетва е написана преди около 2 500 години, през V в. пр.н.е., модернизирани версии на клетвата се рецитират от лекарите и до днес.

Джеймс Хамблин, микробиом и каква е причината лекарят да отказва да използва сапун

Лекарят, който отказва да използва сапун

Джеймс Хамблин смята, че всички се къпем погрешно

Хипократ е наричан "бащата на медицината". Живял е в Кос, около 460 до 375 г. пр.н.е. Във времена, в които повечето хора приписвали болестите на суеверията и гнева на боговете, Хипократ учил, че всички болести имат естествена причина. Той прави революция в медицината в Древна Гърция, като създава първото училище, посветено на преподаването на медицина.

До наши дни са оцелели около 60 медицински документа, свързани с името на Хипократ, включително известната клетва. Събрани са в сборник, наречен Хипократовия корпус. И макар че той може и да не е написал сам всички тези текстове, те се смятат за отражение на неговата философия. Корпусът е събран в Александрия, Египет, през III в. пр.н.е. и в крайна сметка се е превърнал в стандартно помагало за начинаещи лекари в целия западен свят.

Снимка 624380

Източник: iStock

Чрез него медицинската практика се насочва в нова посока, която се движи към по-рационален и научен подход за разбирането и лечението на болестите.

На Хипократ често се приписва разработването на теорията за четирите хумора или телесните течности (латинската дума umor ознавача телесна течност), които влияят на характера и поведението. Аристотел също допринася за създаването на тази концепция, а векове по-късно Уилям Шекспир включва хуморите в своите произведения, когато описва човешките качества.

Така наречените хумори са жълта и черна жлъчка, кръв и слуз/флегма. Всеки хумор се свързвал с определен елемент: земя, вода, въздух или огън, качества: студено, горещо, влажно, сухо, определени телесни органи и възраст: детство, юношество, зрялост, старост.

Снимка 624381

Източник: iStock

Взаимодействието между хуморите, качествата, органите и възрастта, както и влиянието на сезоните и планетите, определя физическото и психическото здраве на човека, както и неговия нрав или личност.

  • Жълта жлъчка - холеричният характер и качествата горещо и сухо. Тя се свързва с огъня, лятото, жлъчния мехур и детството.
  • Черна жлъчка - меланхоличното настроение и качествата студено и сухо. Тя се свързва със земята, зимата, далака и старостта.
  • Кръв - сангвиничният нрав и качествата горещо и влажно. Свързана е с въздуха, пролетта, сърцето и юношеството.
  • Слуз - флегматичният темперамент и качествата студено и влажно. Той е свързан с водата, мозъка и зрелостта.

Според древната теория ключът към доброто здраве е в поддържането на равновесие между хуморите. Излишъкът или недостигът на един или повече от тях е свързан с болести. Смятало се е, че храната е един от най-важните начини за балансиране на съотношението им. Един от най-известните цитати на Хипократ гласи: "Нека храната бъде твоето лекарство и лекарството - твоята храна."

Въпреки че тази концепция днес звучи странно и ненаучно, все пак тя е първата стъпка от преобладаващо свръхестествения възглед за болестта към новата идея, че тя е свързана с околната среда и случващото се в тялото.

Снимка 624377

Източник: iStock

Колкото до Хипократовата клетва, днес тя се оценява по-скоро като исторически пример за медицинска етика и принципи, отколкото като такъв, който трябва да се приема буквално, пише Live Science.

В оригиналната клетва лекарите се кълнат в гръцките богове и богини на здравето да следват завета по най-добрия възможен начин. И се изброяват някои странни правила, които са трудни за прилагане в наши дни. Например, призовава за безплатно обучение на студентите по медицина, лекарите никога да не използват "ножa" и да се отнасят към своя учител като към родител - и дори да му дават пари, ако е необходимо.

Канада, общопрактикуващите лекари и възможността да предписват посещение на националните паркове

Защо джипитата в Канада предписват разходка на пациентите

Нова политика на лекарите

В тази връзка някои лекари смятат, че клетвата не е подходяща за справяне с днешните икономически, политически и социални предизвикателства. И въпреки това продължават да спазват нейните свещени принципи - да лекуват болните по най-добрия начин, да ги пазят от вреда и несправедливост и да преподават тайните на медицината на следващото поколение.