Едно от класическите произведения на българската литература ще остане почти непознато за завършващите основното си образование деца.

В учебната програма за седми клас, по която ще се преподава през 2008-2009, ще присъства само главата "Бай Ганьо у Иречека". До миналата година децата се запознаваха с цялата първа част на творбата в шести клас.

От МОН извадиха шедьовъра на Алеко от учебника с обещанието да го включат в учебниците на седмокласниците. Оказва се, че това ще стане само с един откъс от него.

Изцяло отпадна и "Маминото детенце" на Любен Каравелов. Един от доводите на образователни експерти е, че книгата не действа достатъчно възпитателно на съвременните ученици, които симпатизирали на главния герой Николчо.

Проблеми пред децата създавал и архаичният език на творбата, възпрепятстващ ги да я разберат и водещ до неправилно тълкуване.

От идната учебна година "Един есенен ден по шосето" на Павел Вежинов, "Горещо пладне" на Йордан Радичков и "Кукувица" на Елисавета Багряна също вече няма да се изучават до седми клас.