Националната изложба скулптура е един изложбен калейдоскоп, който всяка година анализира актуалното състояние на скулптурата у нас, като представя разноликия спектър от автори и търсения на различните поколения.

Формулирано по този начин събитието стои между традицията и новаторството. То е моментен отрязък, който в настоящата социално-икономическа и културна ситуация не претендира за пълнота, но се характеризира с качество и стойност.

Акцент в експозицията е участието на творби от Любомир Прахов, както и се открояват сред участниците Александър Хайтов, Ангел Станев, Богомил Николов, Валентин Старчев, Венцислав Занков, Емил Попов, Иван Русев, Константин Денев, Любен Костов, Милан Андреев, Рая Георгиева, Снежана Чернаева, Снежана Симеонова и др.

В последните години новите тенденции правят границите между скулптурните жанрове условни, изразните средства прескачат видовите специфики, а рамките на понятията стават тесни. Въпреки това организаторите се надяват настоящата изложба да даде вярна рамка за културните процеси, протичащи в наши дни в скулптурата.