Всички задължения, които имате вкъщи - от чистенето до миенето на съдове влияят отрицателно на психиката. Това е становището на група шведски социолози, пише здраве.bg .

"Разликата в самочувствието е наистина удивителна", твърди Катарина Бойе, чийто екип е обобщил данните от петгодишното наблюдение на повече от 5000 души от двата пола.

"Разбира се, съвсем логично, негативното влияние върху психиката е по-осезаемо при жените - в почти всички случаи те вършат повечето от домашната работа".

Социолозите са установили, че жените вършат средно 3 пъти повече работа за дома отколкото мъжете. Още по-голяма (4 пъти) е разликата в семействата, където и мъжът и жената работят еднакво време.

"Разликата между самочувствието у двата пола, според нашите изчисления, почти наполовина се дължи именно на нееднаквото натоварване със задълженията, които изисква поддръжката на дома", смятат шведските специалисти.