Швейцарският институт по морски науки и технологии обяви, че в канализациите на страната годишно се изхвърлят злато и сребро на обща стойност около 4 милиона долара.

На територията на Швейцария се преработва близо 70% от златото на света и много често стружки от скъпоценни метали се изхвърлят с мръсната вода след обработка. Сведенията са, че близо 3 тона сребро и около 50 килограма злато попадат в швейцарските шахти всяка година, без да има отговорен държавен орган или система за събирането на тези "отпадъци". 

Според доклада, канализациите в южните части на страната са с най-висока конценрация на злато и сребро, достатъчна, за да направи ровенето в каналите икономически изгодно и да се обособи изцяло нов вид иманярство.