Ново проучване, проведено от KANTAR TNS по поръчка на Google, изследва особеностите в поведението на интернет потребители в България на възраст над 16 години. Техните нагласи са сравнени с тези на граждани на още 63 държави.

Целта е да покаже какви онлайн услуги използваме ние, българите, колко често го правим и през какви устройства.

Конкретните отговори

70% от българите използват интернет за лични цели. В глобален план този показател е 82%.

Най-активните потребители са във възрастова категория 25-34 и 35-44 години. Данните за тази година показват, че българинът има средно по 2.4 устройства, свързани с интернет. За 2016 г. показателят е 2.3.

Снимка 320012

Източник: iStock

55% от хората използват смартфони, а тези, които се доверяват на лаптоп, са 34%.

Потребителите, които използват наравно компютър и смартфон за достъп до интернет, са 41%.

Поведение на българина в интернет

Нашият модел на поведение не се различава от световната тенденция - 83% от нас използват интернет за намиране на информация.

80% за забавление.

60% с цел решаването на някаква конкретна задача.

28% качват съдържание в интернет.

А 30% публикуват решения на проблеми, с което помагат на други потребители.

Снимка 320011

Източник: iStock

Поне веднъж месечно 70% от българите търсят информация за стоки и услуги онлайн. 62,5% търсят конкретно място и маршрут, а 48% правят онлайн покупка.

Българите използват най-често търсачка - 87%, свързват се със социални мрежи - 83%, гледат видео - 83%.

Изследването е проведено в периода 1 април - 30 юни 2017 г. Пълните резултати са достъпни на Consumer Barometer.