В началото на 20-ти век Конрад Лоренц установил, че патета, които са измътени в инкубатор и нямат контакт с родителите си или други възрастни индивиди от същия биологичен вид през първите 36 часа след излюпването си, възприемат първото нещо, което се движи около тях като своя майка. Патетата следвали обекта навсякъде, като нямало значение дали той е одушевен или не - същото се случвало с гумените ботуши на Лоренц, топка, балон или дори картонена кутия. Явлението се нарича импринтинг.

Това е механизмът, по който животното разбира към кой биологичен вид принадлежи и след като веднъж това знание се фиксира, то става непроменимо. Импринтингът помага на дивите птици да установят кого трябва да следват, какво поведение да имат, от кого да се страхуват, как да разпознават визуално себеподобните си и как да си избират партньор.

Снимка 321487

Източник: iStock

Процесът на импринтинг зависи от биологичния вид - той не засяга само птиците. Чували сме за овце или прасета, които се държат като кучета или пък кучета, които имат поведението на котка. Често се оказва, че тези животни са отгледани от съвсем малки в компанията на животното, на което подражават. Критичният период, в който настъпва импринтингът е различен за всеки вид - при патетата е 24-48 часа след излюпването, при котетата е 2-7 седмици, при кучетата - 2-10 седмици, а на приматите са им необходими 6-12 месеца. Понякога процесът започва още преди раждането, когато малкото чува гласа на родителите си.

Къде сме ние?

Снимка 321528

Източник: iStock

Изглежда и в нашия живот има критични периоди, в които притежаваме особена способност да научим нещо. На това се основава и дебатът кога е най-подходящо детето да учи втори език и дори е установено, че когато в много редки и екстремни случаи дете е попаднало в среда, в която никой не говори на човешки език и е живяло така до пубертета, то след това се оказва неспособно да говори нормално до края на живота си.

Според някои това е валидно и за музикалните умения и вкус. Много хора запазват предпочитанията си към даден музикален стил такива, каквито те са били през младежките им години, а това се отнася и за развитието на емоционалната интелигентност и социалните умения.

Полов импринтинг

Това явление се отнася до избора на партньор въз основа на биологичния вид, към който животното "смята", че принадлежи. Понякога чрез половия импринтинг от части се обясняват и странните фетиши на някои хора.

Снимка 321488

Източник: iStock

Още през 1891 г. финландският антрополог Едвард Вестермарк предлага хипотезата, че за да се предотврати кръвосмешението, деца, които живеят заедно през първите 5-6 години от живота си, по-късно не се привличат сексуално едни от други. Това се нарича ефект на Вестермарк. В същото време, когато брат и сестра са разделени при раждането си и не са живели заедно, при по-късна среща се намират за особено привлекателни помежду си.

Как избираме партньорите си?

Провеждани са много проучвания върху т.нар. хомогамия, т.е. привличането между хора, които си приличат. Наистина, ние често избираме партньори, с които спадаме към "една категория" по привлекателност, интелект и ценности.

Снимка 321492

Източник: iStock

Често се случва да си падаме по един и същи тип хора. Някои изследвания върху причините за избор на даден типаж партньори показват, че дъщерите на по-възрастни родители често предпочитат по-възрастни партньори за себе си. Децата от смесени в расово отношение бракове пък избират за романтична връзка човек, който е от расата на родителя от същия пол (ако става въпрос за дъщеря, то тя ще избере за себе си партньор от расата на баща си). Същото се отнася и до цвета на косата, кожата и очите.

Но въпреки всичко, все още не е ясно дали импрнтингът при човека се случва на определена възраст и дали протича при всички, а причините за горните наблюдения може да се дължат на други по-дълбоки психологически причини.