Дизайнерското мислене е методология за проектиране, която предоставя подход за справяне с проблемите, базиран на решения. То е изключително полезно за разплитане на сложни задачи, които са неправилно дефинирани или неизвестни.

Разбирането на тези пет етапа на дизайнерското мислене ще даде възможност на всеки да прилага методите му, за да разреши сложни проблеми, които се случват около нас - в нашата компания, в страната, дори на планетата.

Дизайнерско мислене

Дизайнерско мислене

Или как премахването на две фрази от лексиката може да ви направи по-успешни

Вникване

Първият етап от процеса на дизайнерското мислене е да получим вникващо разбиране за проблема, който се опитваме да разрешим. Това включва консултации с експерти, за да научим повече за проблема, като наблюдаваме, ангажираме се и сме съпричастни с хората, за да разберем техния опит и мотивация.

Снимка 334705

Източник: iStock

Трябва да се потопим във физическата среда, за да имаме по-задълбочено лично разбиране за свързаните с това въпроси. Вникването е от решаващо значение за процеса на проектиране, като позволява да получим впечатления за потребителите и техните нужди.

В зависимост от ограниченията във времето се събира значително количество информация, която да се използва през следващия етап, за да се развие възможно най-доброто разбиране за потребителите, техните нужди и проблемите, които са в основата на разработването на конкретния продукт.

Дефиниране (на проблема)

Снимка 334715

Източник: iStock

По време на етапа определяне (на проблема) събираме на едно място цялата информация, до която сме достигнали по време на вникването. Ще анализираме нашите наблюдения и ще ги систематизираме, за да дефинираме основните проблеми, които ние и нашият екип сме установили до този момент.

Етапът на дефиниране помага да съберем идеи за установяване на функции и други елементи, които да ни позволят да разрешим трудностите.

Идейност

Снимка 334708

Източник: iStock

По време на третия етап от процеса на дизайнерското мислене вече сме готови да започнем да генерираме идеи. Израснахме, за да разберем потребителите си и техните нужди в етапа на вникване; анализирахме и синтезирахме наблюденията си в етапа дефиниране.

На базата на натрупания опит от предишните два етапа е време да започнем да "мислим извън кутията", за да идентифицираме нови решения на определеното предизвикателство, което сме създали и да започнем да търсим алтернативни начини за разглеждане на проблема.

Важно е да се получат колкото се може повече идеи или проблемни решения в началото на идейния процес. Трябва да изследваме и да изпробваме идеите си, за да намерим най-добрия начин да се справим с проблема.

Прототипиране

Снимка 334706

Източник: iStock

Дизайнерският екип изработва редица евтини, намалени версии на продукта със специфичните му характеристики, така че да се разгледат проблемите, създадени в предишния етап. Това е експериментална фаза и целта е да се определи най-доброто възможно решение за всеки от проблемите, идентифицирани по време на първите три етапа.

Решенията се взимат в рамките на прототипирането, проверяват се едно по едно и се приемат, подобряват и преглеждат; или се отхвърлят - въз основа на опита на потребителите.

До края на този етап дизайнерският екип ще има по-добра представа за ограниченията, присъщи на продукта, за наличните проблеми и ще си изгради по-изчистена/по-информирана перспектива за това как реалните потребители ще се държат, мислят и чувстват, когато взаимодействат с крайния продукт.

Тестване

Снимка 334707

Източник: iStock

Дизайнерите или оценителите строго тестват целия продукт, като използват най-добрите решения, идентифицирани по време на фазата на правене на прототипи. Дори по време на тази фаза се правят промени и усъвършенстване, за да се изключат проблемни решения и да се добие възможно най-дълбоко разбиране за продукта и неговите потребители.