В последния петък на юли се чества Международният ден на системния администратор. Празникът е относително нов - тази година се отбелязва за девети път -но вече си има официален сайт, където можете да прочетете повече както за самия празник, така и за професията.

Работата на всяка достатъчно сложна IT система е невъзможна без надзора на сисадмин. Една от особеностите на професията е, че донякъде си прилича с тази на футболния съдия - колкото по-добре си върши работата човекът, толкова по-рядко го споменаваме.

В опит да поправим донякъде тази несправедливост, нека си спомним, че всеки път, когато напишем адрес в полето на браузера или отворим електронната си пощенска кутия, се възползваме от труда на множество експерти, част от които - сисадмините.

На всички съпричастни: Честит празник!

PcWorld