За вредите от мръсния въздух върху нас, хората, както и върху флората и фауната, се говори не от вчера и днес. Проблемът продължава да бъде все така на дневен ред, а изследователите не спират да излизат с нови притеснителни открития.

Замърсяването, врабчетата, градските птици и как им влияе мръсният въздух

Защо изчезват врабчетата

Как градът убива пернатите си обитатели

Според учени от University of Reading замърсяването на въздуха значително затруднява опрашването на растенията, защото пречи на насекомите да ги надушват.

Акцентът е върху въздействието на замърсителите, открити в дизеловите изпарения и озона, върху опрашването на черната горчица, но не е трудно да се досетим, че важи и за други растения и замърсители.

Снимка 561045

Източник: iStock

Новото проучване се основава на предишни констатации, направени от екипа. А именно, че дизеловите изпарения променят флоралните миризми, които насекомите използват за локализиране на цветния прашец и нектар.

Този ефект се наблюдава при седем различни видa опрашители, включително пчели, пеперуди, мухи и молци.

Наличието на подобни замърсители във въздуха води до цели 90% по-малко "посещения" на цветята от насекоми и намалява опрашването им с около 30%. А това е наистина притеснителен ефект, защото без опрашване няма оплождане на растенията.

Снимка 561048

Източник: iStock

То е жизненоважно за 70% от селскостопанските култури, включително ябълки, какао и ягоди. Също така е от съществено значение за жизнения цикъл на различни видове диви цветя, предава Daily Mail.

Пчелите, размножаването, организацията в кошера и какво не знаем за насекомите

Как се размножават и организират пчелите

Как работи пчелната колония

Разбира се, изпаренията от дизеловите автомобили не са единствената причина за изчезването на голяма част от насекомите, както и за затрудняване на дейността на тези, които остават живи.

Според скорошно проучване около една четвърт от всички видове диви пчели в света са изчезнали през последните 30 години, което е повече от притеснителна тенденция, продължаващата и днес.