Пчелите винаги са били едни от най-любимите ни гадинки - опиянени в неуморен труд, винаги натоварени с "материал" по крачетата си и някак свръхчовешки организирани. Защото техният свят се отличава с изключително добре структурирана йерархия, в която всеки знае мястото си.

Пчелите, пестицидите и как влияят на мозъка на насекомите

Как пестицидите увреждат мозъка на пчелите

Ефект не само в настоящето, но и в бъдещето

Организация на колонията

Царицата на кошера, едра женска пчела, е тази, която започва колонията. Тя има привилегията да се храни с пчелно млечице, от което мъжките пчели получават само през първите дни на живота си.

Пчелите-работници също са от женски пол, но са по-малки от царицата. Тяхната работа е да събират сокове и прах от цветове на растения, да доставят храна за всички в кошера и да защитават колонията.

Снимка 389811

Източник: iStock

Ако някога ни е жилила пчела, когато сме се доближавали до кошер, това най-вероятно е била пчела-работник.

През първите дни на живота си пчелите-работници не излизат от кошера, а се грижат за ларвите и за съхранението на вкусотиите, които по-големите им сестри носят от полетите си навън.

В една колония може да има над 80 000 пчели-работници.

Мъжките пчели, още известни като търтеи, са по-тъмни на цвят и не се занимават с друго, освен с оплождането на царицата.

Снимка 389819

Източник: iStock

Как се размножават пчелите

Когато дойде време за размножаване, царицата излиза на полет, по време на който може да се чифтоса с до 10 мъжки.

Интересното е, че всичките 10 "сеанса" се случват във въздуха, докато царицата лети.

При съвкуплението мъжкият забива члена си в тялото на царицата, след което органът тотално се откъсва от него и остава в женската, докато не дойде следващият мъжки, за да го махне и да остави своя.

Снимка 365341

Източник: iStock

Женската, от своя страна, съхранява сперматозоиди от всички мъжки, с които е влизала в контакт по време на полета за чифтосване, като след това ги използва поетапно, за да опложда яйцата си.

Яйцата се излюпват за около три дни, а царицата може да снесе до 2000 за един ден.

Какво ще стане, ако пчелите изчезнат

Какво ще стане, ако пчелите изчезнат

Ще оцелее ли човешкият вид

След като ларвата излезе от яйцето са й нужни три седмици, за да се превърне в пълноправен работник, но животът й продължава само около седем седмици, след което мястото й се завзема от нова пчела.