Замърсяването на океаните с пластмаса е сериозен проблем не само за техните обитатели, но и за целия свят. Той придобива заплашителни размери в последните години, а еколози не спират да алармират, че нещо трябва да се промени, за да не загинат цели екосистеми.

Прогнозата за следващите десетилетия обаче е всичко друго, но не и обнадеждаваща. Според ново изследване, пластмасата, която плува в океаните, ще бъде тройно повече след 20 години. И на този фон всички усилия, които се полагат в обратна посока, изглеждат незначителни.

Според предишни поучавания, всяка година в океаните отиват 8 милиона тона пластмасови отпадъци, но други изчисления на учени увеличават цифрата до още по-притеснителните 11 милиона тона.

Снимка 489431

Източник: iStock

Ако тенденцията продължи със същите темпо се очаква до 2040г. количеството ежегоден пластмасов боклук да скочи до цели 29 милиона тона, което прави по близо 50 килограма за всеки метър плажна ивица. Само като си го представим...

Смята се, че мерките, които се предприемат сега и ще продължат и за в бъдеще, ще намалят вредния отпадък с едва 7%. А за да се постигне значително по-добър резултат са необходими много по-сериозни действия в посока предимно ограничаване на пластмасовите изделия за еднократна употреба, както и пластмасовите компоненти в различни продукти, предава Guardian.

Медузите, климатичните промени, замърсяването с пластмаса и защо броят им нараства

Безгръбначните, които завладяват океаните

Пластмасата и свръх уловът се оказват благоприятни за...

Подобни мерки ще струват милиарди както на бизнесите, така и на правителствата, но цената, която ще се плати в противен случай, е още по-голяма, защото унищожаването на природата е безвъзвратно.