Но в последните години бизнесът търси все повече кадри, отличаващи се с креативност и емоционална интелигентност, а не само с дипломи и практически знания. Творческото мислене понякога е много по-ценно от сухата теория.

Какво значи да сме емоционално интелигентни

Това е умението да разпознаваме собствените емоции, както и тези на околните. Също така включва в себе си и качеството да контролираме емоциите си и да ги използваме успешно и на място за постигане на конкретни цели.

Снимка 338821

Източник: iStock

Все по-често емоционалната интелигентност се свързва с лидерството, с ръководенето на хора. Защото когато имаме контрол върху себе си, много по-лесно упражняваме контрол и върху другите.

Емоционалната интелигентност е тясно свързана и с емпатията. За да влезем под кожата на един човек, често трябва не просто да му съчувстваме и да се чудим как да го успокоим, а да съпреживяваме заедно с него.

Разбира се, без да приемаме присърце всички човешки драми. Трябва да знаем къде свършва емпатията и къде е време за реални действия, а не просто празни приказки. 

Висок коефициент на емоционална интелигентност

Той личи по умелото разграничаване на емоциите, но не и с ясното заклеймяване на някои като негативни. По-важното в случая е да открием какво се крие зад нашия гняв например, за да елиминираме първоизточника, а не просто да потушим емоцията.

Ако сме емоционално интелигентни, ще знаем, че не трябва да предприемаме действия по влияние на моментните си усещания, а да оценяваме ситуацията в перспектива. 

Това умение е еднакво важно както в общуването с най-близките ни хора, така и в работна среда. Няма конкретна формула за постигане на съвършена емоционална интелигентност, но не е правилно и да се заключи, че човек просто се ражда такъв.

Снимка 338831

Източник: iStock

И при индекса EQ, както и при добре известното IQ, могат да настъпят промени, зависещи единствено от нашата мотивация и цели. Ако работим в сферата на търговията и обслужването на клиенти или пък водим преговори и сключваме сделки, със сигурност трябва да обърнем внимание на това как емоциите могат да са ни от полза, а не просто да ги подтискаме, защото не е сега времето за тях, пише Forbes.