С наближаването на новата учебна година в детето започват да бълбукат смесени чувства. Но вълнението и радостта, че отново ще се събере с приятелите си след ваканцията, често отстъпват място на притеснението как ще се справи с учебните предмети този път.

Интересът към науката зависи не само от умението на учителя да предаде урока увлекателно, но и от средата вкъщи. Децата по природа са любопитни към всичко, което ги заобикаля. Те притежават естествен стремеж към изследване на света и в главичките им се прескачат хиляди въпроси. Начинът, по който малките деца учат и мислят, е аналогичен на научния подход, и е важно да не ги оставяме да загубят тази способност.

Снимка 312466

Източник: iStock

Покажете на детето, че науката не е едно безкрайно четене, смятане, писане и учене наизуст. Нека то разбере, че всичко, с което се забавлява и което хапва, техниката, която използва, шарените флумастери, магнитите, са продукт на науката.

Предлагаме ви пет начина в тази посока.

Победете страха
Децата изследват чрез сетивата и искат да знаят какво е това, защо е така, за какво служи и какви свойства има. Когато разказвате за конкретно явление, не се опитвайте да измисляте по-прости думи - използвайте вече установените термини. Децата са по-умни, отколкото си мислим. Формулите обаче нека останат за по-късен етап, когато вече са разбрали самото явление.

Снимка 312467

Източник: iStock

Подкрепете личните им интереси
Обърнете внимание кое впечатлява и привлича детето - животните, камъчетата, колите или пък историята, и насочете усилията си към това. Не се опитвайте да му налагате собствените си интереси, а се вслушайте в неговите - научете нещо повече по темите, които го вълнуват, и го подкрепете.

Превърнете научните инструменти в ежедневие

Снимка 312468

Източник: iStock

Лупата, магнитите, линията, везните и дори нивелирът са чудесни средства за игра. Покажете на детето как действат и му позволете да ги прибере при играчките, то само ще им намери приложение.

Научете детето да следва научния подход
За да обяснят света, учените създават хипотеза. След това предвиждат какво би трябвало да се случи, ако хипотезата е вярна. Накрая проверяват дали предсказанието им се изпълнява и анализират резултатите. Това е основата на научния подход. Децата често несъзнателно използват същите стъпки, за да изследват света около себе си, но бихте могли да им го обясните с думи: наблюдение, предвиждане, проверка.

Не принуждавайте и не наставлявайте
Оставете детето да експериментира само, като насочите интереса му към обекта на изследване, без веднага да му обяснявате кое как работи. Ако не го оставите да открива само, любопитството и интересът му значително намаляват.

Снимка 312469

Източник: iStock

Просто детският мозък не е устроен да държи детето мирно и да слуша всяка дума, която му казвате. Необходимо е то да намира причинно-следствените връзки само, с малко помощ от вас, когато това е необходимо. Така няма да не изгуби интерес, ако "нещото" е твърде сложно. Разбира се, важно е да му предлагате занимания, които да бъдат съответни на възрастта му и да надграждат вече придобити познания.