Проучване, обхващащо 1500 деца в Китай, е установило, че съществува връзка между замърсяването на въздуха с частици с размери около един микрон и аутизма. Тези частици включват органични съединения, въглерод, серен диоксид и идват от транспортните средства, изгарянето на фосилни горива и производствените процеси.

Генетичните фактори имат огромно значение за възникване на заболяванията от аутистичния спектър, но влиянието на околната среда също не е за подценяване.

Според новото изследване, ефектите от замърсения въздух оказват своето действие особено силно през първите две или три години от живота на детето, като досега повечето наблюдения бяха фокусирани върху вътреутробното развитие на бебето.

Снимка 388026

Източник: iStock

Главният автор на проучването, Юминг Гуо, казва, че вредното влияние на замърсения въздух е добре известно и не съществуват безопасни нива.

Той допълва, че развиващите се мозъци на малките деца са по-уязвими към излагането на токсични вещества от околната среда и че няколко проучвания досега предполагат, че това може да повлияе на мозъчната функция и на имунната система.

В настоящото изследване учените установили, че рискът от развиване на аутизъм е с 86% по-висок при децата, живели на места, в които въздухът е бил богат на замърсители с размер на частиците около един микрон.

Смята се, че други фактори за възникване на заболяването са и диоксините и небезизвестния пестицид ДДТ.