Пчелите винаги са били едни от най-любимите ни гадинки - опиянени в неуморен труд, винаги натоварени с "материал" по крачетата си и някак свръхчовешки организирани. Защото техният свят се отличава с изключително добре структурирана йерархия, в която всеки знае мястото си.

Организация на колонията

Царицата на кошера, едра женска пчела, е тази, която започва колонията. Тя има привилегията да се храни с пчелно млечице, от което мъжките пчели получават само през първите дни на живота си.

Снимка 389811

Източник: iStock

Пчелите-работници също са от женски пол, но са по-малки от царицата. Тяхната работа е да събират сокове и прах от цветове на растения, да доставят храна за всички в кошера и да защитават колонията.

Ако някога ни е жилила пчела, когато сме се доближавали до кошер, това най-вероятно е била пчела-работник.

През първите дни на живота си пчелите-работници не излизат от кошера, а се грижат за ларвите и за съхранението на вкусотиите, които по-големите им сестри носят от полетите си навън.

Снимка 389819

Източник: iStock

В една колония може да има над 80 000 пчели-работници.

Мъжките пчели, още известни като търтеи, са по-тъмни на цвят и не се занимават с друго, освен с оплождането на царицата.

Как се размножават пчелите

Когато дойде време за размножаване, царицата излиза на полет, по време на който може да се чифтоса с до 10 мъжки.

Интересното е, че всичките 10 "сеанса" се случват във въздуха, докато царицата лети.

При съвкуплението мъжкият забива члена си в тялото на царицата, след което органът тотално се откъсва от него и остава в женската, докато не дойде следващият мъжки, за да го махне и да остави своя.

Снимка 365341

Източник: iStock

Женската, от своя страна, съхранява сперматозоиди от всички мъжки, с които е влизала в контакт по време на полета за чифтосване, като след това ги използва поетапно, за да опложда яйцата си.

Защо пчелите са покрити с милиони косъмчета

Защо пчелите са покрити с милиони косъмчета

И как те им помагат

Яйцата се излюпват за около три дни, а царицата може да снесе до 2000 за един ден.

След като ларвата излезе от яйцето са й нужни три седмици, за да се превърне в пълноправен работник, но животът й продължава само около седем седмици, след което мястото й се завзема от нова пчела.

Какво ще стане, ако пчелите изчезнат

Какво ще стане, ако пчелите изчезнат

Ще оцелее ли човешкият вид