Руси Ганчев е роден през 1895 г. в Русе. Завършва Художествената академия през 1924 г. в класа по живопис на проф. Цено Тодоров. Завръща се в родния си град и участва активно на русенската обществена и културна сцена.

Един от основателите на Дома на изкуствата и на Художествената галерия в Русе. От края на 40-те г. се установява в София и работи до 1960 като художник към Етнографския музей. Умира в София през 1965.

Руси Ганчев се изявява предимно в областта на пейзажа. До днес почти неизвестен, художникът впечатлява с живописта си. Особено интересни са творбите му от 30-те и 40-те години, които са в духа на времето и впечатляват със сложната си палитра и овладяна пластична форма.

Изложбата има идеята да представи за първи път пред широката публика пейзажите на Руси Ганчев, - солидни цикли от дунавския и морския бряг, от Родопите и градски мотиви. Тези пейзажи, останали десетилетия наред встрани от общите изложби и критиката, днес събуждат основателен интерес сред специалистите. Допълват качествено общата картина в областта на българския пейзаж от първата половина на ХХ в.

Изложбата показва представителна извадка от картини на художника, които са предимно частно притежание.

Oткриването е на 12 декември - сряда от 18.оо ч. в залите на Националната галерия на пл. Ал. Батенберг 1.