Часът на Земята е най-мащабната природозащитна инициатива в света, която се провежда от 2007 г. насам. Тя се състои се в последната събота на март, което означава, че тази година Часът на Земята е на 30 март от 20:30 часа местно време.

Снимка 409958

Източник: iStock

Макар да е привидно символична акция, 60-те минути, в които гасим всички лампи, са призив за по-устойчиво развитие на планетата. В следствие на нея са се случили много промени, които са подобрили състоянието на Земята.

Снимка 409959

Източник: iStock

Такива са засаждането на 500 хил. местни дървета в Уганда на площ от 27 кв. км, новият закон, приет от Руската дума за извличане и транспортиране на въглеводороди, възстановяването на стотици хектари увредена гора в Грузия, обявяването на защитена морска зона от 3.4 хектара в Аржентина и много други.