Докато ние броим Е-та в съдържанието на продуктите, от Veg News научихме, че в Швеция вече четат под лупа етикета заради негативното влияние на хранителната промишленост върху климата. И има защо. Този вид производство е причина за около една четвърт от емисиите на парникови газове в света.

Въпросът е как точно да се ориентира съвестният и загрижен потребител за бъдещето на планетата, докато пазарува.

Отговорът дойде от шведската верига за хранителни стоки Felix, която първа се усети точно от какво имат нужда клиентите, а именно - прости насоки и начин да ги ангажира с екологичната кауза.

Снимка 510310

Източник: iStock

За целта веригата отвори първия магазин (The Climate Store), в който се плаща с еквиваленти на въглероден диоксид (CO2e валута) и цените се определят от степента на вредните емисии, които се отделят при производството на продуктите.

Китай, въглеродните емисии и какъв е екологичният план на страната

Зелената революция на Китай

От най-големия замърсител към въглеродния неутралитет

Компанията е изчислила, че за да ги намалим наполовина, всеки трябва да спазва седмичен бюджет от 18.9 кг еквиваленти на въглероден диоксид.

Felix доказа, че има начин едновременно да сме и еко, и сити. Гениално.