Може би не си даваме сметка, но сме изложени на радиация през целия си живот. Тя идва от земята, водата, космическите лъчи, но и от устройствата, които използваме, от работната среда и от някои медицински процедури - рентгеновите снимки, позитронно-емисионната томография, компютърната томография и др. И, разбира се, в редки исторически случаи - и от авариите в атомни електроцентрали.

Снимка 439462

Източник: iStock

Радиационно излъчване е налице, когато иначе стабилното ядро на атома се разпадне и започне да отделя йонизиращи частици. Те са способни да проникнат както в тялото, така и във всяка отделна клетка, и да причинят повреди в ДНК. Ако облъчването не е много силно или пък е слабо, но хронично, тези повреди водят до развитието на онкологични заболявания.

Счита се, че човек може да бъде диагностициран с остър радиационен синдром, ако е бил изложен за кратък период от време (в рамките на минути) на радиация поне 70 рада, като е засегнато цялото му тяло, включително вътрешните органи. Най-чувствителни към радиация са червата.

Снимка 439460

Източник: iStock

Високите нива на радиация водят до различни симптоми, в зависимост от полученото облъчване. Те причиняват главоболие, гадене, повръщане, разстройство, лоши изменения на кръвта, особено на белите кръвни клетки и тромбоцитите, отговорни съответно за съпротивителните сили на организма и за кръвосъсирването. Засягат се функциите на всички органи и системи, получават се характерни изгаряния.

При доза над 1000 рада, изходът е летален.

Снимка 439461

Източник: iStock

Тежката лъчева болест протича в няколко етапа.

Продормален етап - гадене, повръщане и диария в продължение на минути до дни.

Латентен етап - привидно симптомите изчезват и изглежда сякаш пострадалият се възстановява.

Пълна клинична проява - опада косата, настъпват проблеми с храносмилателната, сърдечно-съдовата и централната нервна система и се нарушават процесите по създаване на кръвните клетки.

Възстановяване или смърт - в зависимост от тежестта на облъчването настъпва бавно възстановяване или пострадалият загива.

Медицинските процедури, които са източник на радиационно облъчване, не поставят пациента под непосредствен риск, тъй като дозите са много ниски, но по възможност при деца и бременни жени те трябва да бъдат избягвани.