Късането на листата на маргаритка отдавна е отживелица за това да разберем дали някой ни харесва или не. Сега предпочитаме да броим лайковете, да проверяваме колко бързо е видяно съобщението ни и дали човекът, който ни интересува, ни фолоува.

Снимка 551325

Източник: iStock

Учени от университета "Дейтън" в Охайо обаче ни предоставям по-сигурни знаци, с които да разберем дали някой си пада по нас.

Психологът Матю Монтоя казва, че има "специфичен комплект от модели на поведение, които са свързани с харесването и които се срещат във всички култури по света". И те са установяването на зрителен контакт, усмивката, смеха и започването на разговор.

Снимка 551323

Източник: iStock

Може да звучи скучно, но е доказано с помощта на съпоставяне на над 50 различни емпирични изследвания, които свързват привличането с невербалното ни поведение.

От друга страна Монтоя и колегите му развенчават няколко мита за това как се държи човек, когато си пада по нас. Те не са открили никакви доказателства, които да свързват привличането с повдигането на веждите, въртенето на кичур коса около пръста или отворената поза на тялото.