Малко хора знаят, че трябва да проверяваме бенките си при дерматолог преди летния сезон и морската си отпуска, за да може да забележим евентуални изменения след това. Тези кожни образувания са индикатор, който може да покаже наличието на проблем. 

Съществува лесно за помнене правило за различаването на нормалната бенка от меланома - правилото на "А В С D Е":

А за асиметрия - бенките са овални и симетрични, меланомите - с неправилна форма.

В за граница (border) - бенките имат добре очертан контур, при меланомите границите са неясно очертани и назъбени.

C за цвят (color) - бенките имат хомогенен, от светло до тъмнокафяв цвят. Черно-син или различен цвят в различните й части са сигнал за опасност.

D за диаметър - бенките обикновено са по-малки от 6 милиметра, меланомите - по-големи.

Бенките, появата на нови и за какво да внимаваме

Кога бенките стават опасни

И защо винаги трябва да бъдем нащрек

Е за надигане (elevation) и уголемяване (enlargement) - ако някоя от бенките започне да се уголемява, прокървява, да образува коричка, е време за посещение при онкодерматолог.