Ако пчелите изчезнат от Земята, ние, хора, ще ги последваме в рамките на следващите четири години. И затова ще трябва да виним единствено себе си.

Проучване в Швейцария установи, че три четвърти от всичкия мед в световен мащаб съдържа поне един от петте най-разпространени в земеделието пестициди, които са доказано вредни за пчелите.

Въпреки че нивото на вредни частици във всичките 198 мостри в проучването било под това, което се счита за опасно за хората, количеството било достатъчно, за да причини вреда на насекомите. Мострите били взети от всички континенти с изключение на Антарктика, като тези от Европа, Северна Америка и Азия били с най-високо съдържание на пестициди.

Поглъщайки някой от токсичните химикали, пчелите губят способността си да запаметяват маршрути и да научават нови такива, което ги прави напълно безпомощни и ги обрича на смърт.

Някои от мострите били взети от кошери, разположени между био ферми, където се смята, че ползването на пестициди е сведено до абсоютния минимум, но дори и те съдържали вредни химикали. Учените съветват, че в момента в света няма безопасни места за насекомите, предвид мащабите на земеделската индустрия на всеки континент.