2017 г. бе една от най-топлите в историята, а промените в климата стават все по-очевидни по целия свят. Ефектът на глобалното затопляне обаче е най-осезаем за водните басейни на планетата, където мъртвите зони са се увеличили 10 пъти през последните 60 години, пише вестник Гардиан.

Тези мъртви зони са лишени от благоприятни условия за развитието на живот, а броят им е нараснал от 50 на 500 от средата на миналия век до сега. Това, разбира се, са само изчисления, докато реалните числа може би са много по-големи, твърдят учени.

Снимка 332364

Източник: iStock

Повишението на температурата на океаните означава, че във водата се задържа все по-малко кислород, което силно засяга животинските и растителните видове в тези региони. По данни на британския вестник океаните днес съдържат над 77 милиарда тона кислород по-малко от преди време.

В развиващите се страни повече от 500 милиона души разчитат на морската храна като основен, а на места и единствен източник на препитание. В същото време липсата на храна в океаните засяга не само хората, но и водните обитатели, като количеството на застрашените от изчезване видове се е повишило тройно през последните 60 години.