Днес, 21 юни, в деня на лятното слънцестоене, е Международният ден на йога. Празникът се отбелязва за втора поредна година.

По предложение, изразено за първи път официално от министър-председателя на Индия Шри Нарендра Моди, на 11 декември 2014 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата на която 21 юни става Международен ден на йога.

Йога е древна наука, чиито археологически следи водят до Харапската цивилизация в поречието на река Инд. Забележително е, че учението е формирало линия на непрекъснатост от древността до днес.

Тя изучава съществуването на човека като материално-енергийна структурна единица - микрокосмос и неговите взаимодействия с макрокосмоса - обграждащия го социум, свят, природа, космос, битие.

Характерна особеност на йога е, че съдържа не само огромно теоретично знание, фиксирано писмено в многобройни древни, средновековни и съвременни текстове, но в още по-голяма степен е развила практическото приложение на това знание под формата на многообразни йогийски практики.

Целта е една - постигането на стабилен, неразрушим покой и вглъбеност на ума, при които да разцъфти дълбинната същност на личността и пълната хармония на индивидното и всеобщото в потока на съществуването.

Причината светът да признава йога като ценност на общочовешката култура се корени във факта, че и най-незначителното постижение към тази цел дарява човека с вътрешен покой, по-добро здраве, по-хармонични отношения с околния свят, по-добри физически и интелектуални умения, по-голяма трудоспособност, умение за по-успешно

преодоляване на трудности от всякакъв характер, позитивизъм, вътрешна радост и стабилност и много други екзистенциални качества, осигуряващи развитие, удовлетворение и благоденствие на личността.

Снимка 240375

Важна отличителна черта на знанието и практиката по йога е, че те се предават само от учител на ученик в индивидуална връзка и чрез фина трансмисия.

Отношението "учител - ученик" формира една изключително богата и строго регламентирана образователна система, която е съществувала и се е развивала хилядолетия наред.

Днес, НДК отваря врати за древното учение. Десетки школи по класическа йога от цяла България ще демонстрират практики в Зала 3, където желаещите ще могат да се упражняват, или просто да слушат и наблюдават.

В Зала 3.1 учени-практици ще изнесат лекции по различни теми, засягащи същността на йога, а в Зала 3.2 ще бъдат представени холистичната наука за здравето аюрведа, както и йога за деца и йога за бременни.