Когато в ясна нощ погледнем към небето, то е обсипано с блещукащи звезди, които сякаш премигват. Когато някои от тях обаче светят с постоянна, непотрепваща светлина - това не са звезди, а планети.

Но защо тези небесни тела светят по различен начин?

Звездите са толкова далеч от нас, че изглеждат като точки, дори когато ги погледнем през телескоп. За разлика от тях, когато гледаме планетите с въоръжено око, ще забележим, че тяхната форма наподобява по-скоро диск. Това е така, защото те са много по-близо до Земята.

Снимка 433447

Източник: iStock

Когато светлината от далечните звезди преминава през атмосферата на нашата планета, тя се пречупва от пластовете с различна плътност и температура, и траекторията ѝ става зигзагообразна. Нашите очи възприемат това като трептене.

Същевременно, планетите се виждат като дискове, защото са по-близо. Така когато светлината от единия край на диска се пречупи в една посока, светлината от другия край се пречупва в противоположната. Двете пречупвания се гасят и до нас достига стабилен образът на планетата - светлината от нея не премигва.

Снимка 433446

Източник: iStock

Дадена планета може да премигва, ако я наблюдаваме ниско над хоризонта, защото тогава светлината преминава през много повече пластове атмосфера и все пак се пречупва видимо за очите ни.

Така можем да се научим да разграничаваме досега уж еднаквите звезди по небосвода.