От 2012 г. (с изключение на 2014 г.) ООН издава годишния си доклад World Happiness Report, в който класира страните според това колко щастливи са техните жители. Отбелязвайки своята 10-а годишнина, докладът разглежда щастието по света и прави своята класация и за 2023 г.

Докладът, който е публикация на мрежата за решения за устойчиво развитие на ООН, се основава на данни от глобални проучвания на хора в повече от 150 държави. Те са класирани по отношение на щастието въз основа на своите средни оценки на живота през предходните три години, в този случай от 2020 до 2022 г.

Става ясно, че доброжелателността е с около 25% по-висока, отколкото беше преди пандемията. "Доброжелателността към другите, особено помощта към непознати, която се повиши драматично през 2021 г., остана висока през 2022 г.", каза в интервю за CNN Джон Хелиуел, един от авторите на Доклада за световното щастие.

World Happiness Report 2022, ООН, Финландия и кои са най-щастливите страни в света за 2022 г.

Най-щастливите страни в света за 2022 г.

Къде е мястото на България тази година

И глобалното щастие не е пострадало през трите години на пандемията от Covid-19. Оценките на живота от 2020 г. до 2022 г. са "забележително устойчиви", се казва в доклада, като в общи линии глобалните средни стойности съответстват на трите години, предхождащи пандемията.

Снимка 611129

Източник: iStock

"Дори през тези трудни години положителните емоции остават два пъти по-разпространени от отрицателните, а чувствата на положителна социална подкрепа са два пъти по-силни от тези на самотата", казва още Хелиуел.

Да видим как изглежда топ 10 на най-щастливите страни в света за 2023 г.:

  • 10. Нова Зеландия
  • 9. Люксембург
  • 8. Швейцария
  • 7. Норвегия
  • 6. Швеция
  • 5. Холандия
  • 4. Израел
  • 3. Исландия
  • 2. Дания
  • 1. Финландия 

За шеста поредна година Финландия е най-щастливата страна в света според класацията на World Happiness Report, базирана до голяма степен на оценки на живота от Gallup World Poll.

Скандинавската държава и нейните съседи Дания, Исландия, Швеция и Норвегия се оценяват много добре по отношение на мерките, които докладът използва, за да обясни констатациите си: продължителност на здравословен живот, БВП на глава от населението, социална подкрепа, ниска корупция, щедрост в общност, в която хората се грижат за тях един друг и свободата да вземат ключови житейски решения.

Финландия, метъл музиката и как стана най-метълската страна в Европа

Коя е най-метълската държава в Европа

Невероятно, но факт

С номер 137, в самото дъно на класацията в доклада за 2023 г. е Афганистан. Ливан е с една позиция по-нагоре под номер 136. Средните оценки на живота в тези страни са с повече от пет точки по-ниски (по скала от 0 до 10), отколкото в 10-те най-щастливи държави. Инвазията на Русия в Украйна постави и двете страни в центъра на световното внимание след публикуването на доклада за 2022 г.

Снимка 611130

Източник: iStock

Благосъстоянието в Украйна определено претърпя удар, но "въпреки големината на страданието и щетите в Украйна, оценките на живота през септември 2022 г. останаха по-високи, отколкото след анексията през 2014 г., подкрепени сега от по-силно чувство за обща цел, доброжелателност , и доверие в украинското ръководство", се казва в доклада.

Доверието в правителствата е нараснало и в двете страни през 2022 г., се твърди още в проучването, "но много повече в Украйна, отколкото в Русия". А украинската подкрепа за лидерството в Русия пада до нула. В тазгодишната класация Русия е с номер 70, а Украйна - с номер 92.

Финландия, кафе и защо финландците пият толкова големи количества от кофеиновата напитка

Европейската страна, където пият повече кафе, от която и да е друга държава

Не, не става дума за Италия

В тазгодишния доклад България заема 77-о място. Изкачили сме се с осем позиции в класацията спрямо данните от миналата година, когато бяхме на 85-о място. А целия подробен доклад можем да видим тук.