Много хора смятат, че първите им спомени са се формирали, когато са били още на една или две годинки. Но според науката това не е възможно, тъй като системите в мозъка, които отговарят за формирането на цялостни спомени, все още не са развити на толкова ранна възраст.

Затова учените решили да проведат най-голямото изследване на първите детски спомени при хората. Досега проучванията показваха, че най-ранните спомени са от периода, в който човек е бил на три или три и половина години. Новото проучване целяло да установи доколко тези спомени са истински и доколко - плод на въображението.

Снимка 369955

Източник: iStock

Изследването е проведено от учени от три английски университета и в хода му било установено, че от анкетираните 6641 души 38,6% твърдят, че имат спомени от двегодишни или дори по-малки, а 893 души казват, че имат спомени откакто са на една година или по-малки. Такива твърдения били най-характерни за хората на средна възраст и по-старите участници.

Анкетираните трябвало да опишат първия си съзнателен спомен, за който са сигурни, че е реален и не се основава на разкази от роднини или на снимки. След това учените изследвали съдържанието на разказа, езика, природата и детайлите в описанието, за да преценят защо тези хора твърдят, че имат спомени от възраст, в която според проучванията досега не е възможно формирането на такива спомени.

Снимка 369956

Източник: iStock

Учените заключили, че тези нереални спомени се базират на фрагменти от ранни преживявания, като престоя в кошарката, отношенията в семейството, чувството на тъга или щастие. Тези фрагменти, в комбинация с вече известни на спомнящия си факти и знания за собственото му ранно детство, формират измислен спомен.

Така откъслечните спомени за определена емоция се допълват от разкази и снимки, за да заблудят човека, че си спомня истинска ситуация. С времето той се връща многократно към този "спомен" и така той се затвърждава в съзнанието му като истински. Повечето от анкетираните не искали да повярват, че спомените им не са реални.

Според учените, първите истински спомени се формират на възраст пет-шест години.

Изследването е публикувано в списание Psychological Science.