Наскоро бе проведено е най-мащабното изследване на моралните норми. Изследвани са 60 различни култури, за да се достигне до седемте общи за всички правила.

Според д-р Оливър Къри, автор на изследването, навсякъде по света хората са изправени пред едни и същи социални проблеми и намират едни и същи универсални начини за справянето с тях. Така всички хора споделят общ морален код.

Снимка 410631

Източник: iStock

Изследователите не са открили нито един пример, в който дадено общество да смята някое от тези правила за лошо, а напротив - те винаги са пример за подражание. Освен това, правилата не са характерни само за западните общества, а са еднакво застъпени навсякъде по света.

Правилата са следните:

  • да помагаме на семейството си
  • да помагаме на групата, в която се намираме
  • да връщаме услуги
  • да се съобразяваме с тези, които ни превъзхождат
  • да си поделяме ресурсите честно
  • да бъдем смели
  • да уважаваме чуждата собственост
Снимка 410632

Източник: iStock

Но учените открили разлики в това каква тежест се придава на всяко от тези правила в различните култури, въпреки че всички са общоприети за добри.

Предстои да бъдат събрани данни за съвременните морални ценности, тъй като събраните за настоящото проучване данни са взети от исторически описания на културите по света.

Учените се надяват работата им да подпомогне взаимното разбиране между хората от различни култури, както и да се оценят общите неща между нас и по какво и защо се различаваме.